MÁY ĐÓNG GÓI TĂM ĐŨA MUỖNG

Máy đóng gói tăm tốc độ cao

Máy đóng gói tăm tốc độ cao

Máy đóng gói tăm tốc độ cao - high speed toothpick packing machine

Máy đóng gói đũa + tăm tự động tốc độ cao

Máy đóng gói đũa + tăm tự động tốc độ cao

Máy đóng gói đũa + tăm tự động tốc độ 450 đôi/phút

Máy đóng gói combo khăn đũa muỗng tăm tự động

Máy đóng gói combo khăn đũa muỗng tăm tự động

Máy đóng gói combo khăn đũa muỗng tăm tự động

Zalo
Hotline